Przejdź do treści

Łukasz Nowak

I. Otwarte Spotkanie Sieci Kooperatyw
– podsumowanie

Od ponad roku tworzymy dla nas wszystkich Sieć Kooperatyw Spożywczych – organizację parasolową. Czujemy się gotowi na otwarcie na inne kooperatywy spożywcze – współpraca i sieciowanie naszych, skupionych wokół dobrej żywności, wspólnot, to wszak główny sens i treść naszego istnienia. Na spotkaniu człońkinie_owie opowiedzieli: 1.… Czytaj dalej »I. Otwarte Spotkanie Sieci Kooperatyw
– podsumowanie

Rzeczywistość współpracy
– kooperatywy jako studium społeczeństwa obywatelskiego

W tym dość obszernym artykule zarysowałem proces i kontekst formowania się kooperatywy drugiego rzędu − parasola dla Kooperatyw Spożywczych. W pierwszej części przytoczyłem tło społeczne sprzyjające powstawaniu kooperatyw jako przejawu oddolnych inicjatyw i formowania się społeczeństwa obywatelskiego po roku 2008.

Następnie opowiedziałem historię komunikacji pomiędzy kooperatywami − wymiany myśli, idei i doświadczeń − która zaowocowała wspólnymi pracami nad Definicją. Ta zaś, już bezpośrednio, stała się przyczynkiem do zawiązania się Parasola.  

W dalszych częściach poświęciłem sporo miejsca na to w jaki sposób prowadzimy naszą działalność i nad czym się skupiamy. Znalazły się tam również nasze plany, w tym Deklaracja współpracy kooperatyw, oraz możliwe sposoby na ich realizację, jak i wyzwania jakie przed sobą stawiamy. 

Kończąc zaś pochyliłem się nad przedstawieniem przyczynowości pomiędzy fraktalnymi zależnościami na różnych poziomach − pomiędzy indywidualnym rozwojem jednostki, jego komunikacją z najbliższym otoczeniem, zawiązywaniem się grup inicjatywnych, formowaniem ich w większe gromady, a w końcu wpływ na szeroką zmianę warunków życia całego społeczeństwa.

Czytaj dalej »Rzeczywistość współpracy
– kooperatywy jako studium społeczeństwa obywatelskiego