Przejdź do treści

O nas

Idea powołania takiej organizacji – Sieci Kooperatyw Spożywczych (SKOOPS) – organizacji Parasolowej Polskich Kooperatyw Spożywczych – pojawiała się wielokrotnie podczas spotkań osób reprezentujących różne kooperatywy. Ta potrzeba została również wyrażona podczas II Forum Suwerenności Żywnościowej zorganizowanego przez Nyeleni Polska (Warszawa, 30.01-02.02.2020). Przedstawicielki i przedstawiciele kilkunastu kooperatyw spożywczych spotkali się w ramach grupy roboczej „Parasol dla kooperatyw spożywczych”, czego efektem było zawiązanie nieformalnej, otwartej organizacji pod nazwą Sieć Kooperatyw Spożywczych. 

Sieć Kooperatyw Spożywczych jest dobrem wspólnym. Pomaga rozwijać relacje społeczne i wynikające z nich możliwości działania. Razem z wszystkimi polskimi kooperatywami spożywczymi chcemy przygotowywać gospodarkę żywnościową na pozytywną zmianę. Zrzeszamy się, by wyrazić społeczny sprzeciw dla praktyk korporacyjnego przemysłu rolno-spożywczego, budując system żywnościowy oparty na prawie ludzi do odpowiedniej żywności, suwerenności żywnościowej, a także bezpieczny dla klimatu.

Głównym celem SKOOPS jest wzmocnienie ruchu kooperatywnego poprzez stworzenie platformy dialogu i współdziałania. Chcąc zapewnić wzajemne korzyści dla środowisk kooperatywnych, organizacja parasolowa służy  ich wsparciu, pogłębianiu tożsamości i ochronie wypracowanych przez nie wartości.

Naszą misję pragniemy realizować poprzez:

 • zrzeszanie kooperatyw spożywczych w Polsce,
 • promocję otwartego kooperatywizmu tj. wzmacnianie współpracy między kooperatywami, poprzez m.in. wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, projekty sieciowe,
 • wspieranie kooperatyw w ich indywidualnej działalności – merytorycznie i infrastrukturalnie,
 • inkubację nowych kooperatyw – wypracowanie elastycznej “instrukcji założenia kooperatywy”, dzielenie się wiedzą
 • dyskusje nad bieżącymi problemami kooperatyw,
 • łączenie działania wspólnot kooperatywnych z ruchem spółdzielczym – jego zasadami i spuścizną,
 • czerpanie z doświadczeń kooperatyw z innych krajów,
 • upowszechnianie idei dobra wspólnego w środowiskach rolniczym i konsumenckim,
 • zgłębianie potrzeb rolników i rolniczek związanych ze współpracą z kooperatywami,
 • reprezentację środowiska kooperatywnego wobec organów administracji, mediów i innych podmiotów,
 • stworzenie punktów odniesienia dla instytucji publicznych na temat kooperatyzmu spożywczego i potrzebnego mu prawodawstwa,
 • rozszerzenie udziału polskich kooperatyw na forum międzynarodowym – organizacja konferencji, warsztatów, spotkań,
 • cyfryzację kooperatyw, promocję kooperatywizmu platformowego (platformy internetowej z cyfrowymi zasobami wspólnej wiedzy i oprogramowania),
 • łączenie różnych środowisk w celu budowania wspólnej wiedzy o zarządzaniu dobrami wspólnymi i gospodarce dobra wspólnego, 
 • partycypację obywatelską w tworzeniu polityki żywnościowej.

Sieć Kooperatyw Spożywczych zaprasza do wspólnej pracy przedstawicielki i przedstawicieli kooperatyw spożywczych oraz inne środowiska promujące suwerenność żywnościową.