Przejdź do treści

Deklaracja współpracy

Drodzy i drogie członkinie polskich kooperatyw spożywczych,

od wielu lat wybrzmiewa w Polsce idea powołania organizacji parasolowej dla kooperatyw spożywczych w Polsce: platformy dialogu, współdziałania i pogłębiania naszej tożsamości, przestrzeni wzajemnego wsparcia i ochrony wypracowanychej przez nas wartości. Podczas II Forum Suwerenności Żywnościowej (Warszawa, 30.01-02.02.2020) swoje prace zainicjowała grupa osób reprezentujących kooperatywy spożywcze. Spotkaliśmy się w ramach grupy tematycznej „Parasol dla kooperatyw spożywczych”, czego efektem było zawiązanie nieformalnej i otwartej grupy pod nazwą Parasol dla Kooperatyw Spożywczych.

Pierwsze zadanie, jakie przed sobą postawiliśmy, to stworzenie wspólnej definicji kooperatywy spożywczej. Określenie naszej tożsamości uznaliśmy za ważne i potrzebne. Jest to przy okazji drogowskaz dla osób spoza ruchu. Moda na kooperatywy spowodowała bowiem powstanie licznych bytów określających się mianem „kooperatywa”, które jednak z ideą solidarnego współdziałania mają niewiele wspólnego.

Kształt definicji wypracowaliśmy dzięki dyskusjom toczonym w gronie ekspertów z dziedziny historii idei kooperatyzmu, postwzrostu, kooperatyzmu platformowego. Treści na bieżąco konsultowaliśmy w swoich macierzystych kooperatywach, pochylając się nad płynącymi stamtąd uwagami.

W kwietniu 2021 wzięliśmy aktywny udział w opiniowaniu planu działania na rzecz gospodarki społecznej, przedstawionego przez Unię Europejską http://bit.ly/feedbackparasol. Jesienią, UE przedstawi ostateczny Action Plan, który ma zawierać program pomocowy również dla takich podmiotów jak kooperatywy.

W maju 2021 Parasol dla Kooperatyw Spożywczych złożył aplikację do konkursu European Social Innovation Competition 2021, którego tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Skills for tomorrow, shaping a green and digital future”. Jest to konkurs prowadzony przez Komisję Europejską, którego celem jest  wspieranie na wczesnym etapie projektów innowacji społecznych.

Najbliższe plany Parasola Kooperatyw Spożywczych to:

  1. stworzenie Karty Kooperatywy, która będzie konstytuowała nasze społeczności jako instytucje dobra wspólnego,
  2. stworzenie strony internetowej Parasola Kooperatyw Spożywczych z domeną o rozszerzeniu .coop, wraz z możliwością deklarowania na stronie poparcia dla wszystkich osób przychylnych ruchowi kooperatyw spożywczych.
  3. klastrowania jako procesu prawnej kooperacji pomiędzy naszymi podmiotami.

Przygotowując swoją widoczność w internecie, uzyskaliśmy domenę parasol.coop. Rozszerzenie .coop jest przeznaczone do użytku spółdzielni, kooperatyw i innych podmiotów od nich zależnych. Aktywni posiadacze domen spółdzielczych są automatycznie umieszczani w internetowym katalogu spółdzielni. 

Istnieją jednak kryteria kwalifikacyjne do rejestracji takiej domeny. Należą do nich informacje od spółdzielczych organizacji członkowskich potwierdzające przestrzeganie spółdzielczych zasad współpracy. 

Wszystkie podejmowane przez nas działania mają sprzyjać rozwojowi kooperatyw w Polsce. Dlatego zwracamy się do Was, członków i członkiń kooperatyw spożywczych, z prośbą o partnerskie wsparcie i złożenie podpisów pod załączonym porozumieniem współpracy w ramach Parasola dla Kooperatyw Spożywczych.

Brzmienie deklaracji

Deklaracja współpracy w ramach Sieci Kooperatyw Spożywczych – organizacji parasolowej zrzeszającej kooperatywy spożywcze w Polsce

My, niżej podpisane i podpisani, osoby reprezentujące …(nazwa Twojej organizacji), deklarujemy zamiar współpracy w ramach Sieci Kooperatyw Spożywczych – organizacji służącej spójnemu wizerunkowi kooperatyw spożywczych, wzajemnej pomocy i silniejszemu wpływowi w sferze publicznej. Chcąc zapewnić stabilne wsparcie dla rozwoju organizacji parasolowej, wyrażamy zamiar współdziałania w imię wartości jakie służą naszym, utożsamiającym się z ruchem spółdzielczym, organizacjom.

Wyraź swoje zdanie poprzez komentarz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły.


Dotychczas wyrazili swoją wolę współpracy:

Kooperatywa Poznańska - deklaracja współpracy
Beskidzka Paczka - deklaracja współpracy
Kooperatywa Dobrze - deklaracja współpracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *